طرح خشت‌های آسمانی، زائرسراهای ارزان قیمت

بازدید مهندس نعمتی و مهندس حجازی شهردار و معاونت فنی و اجرایی منطقه ثامن به اتفاق مدیر عامل بنیاد مرکزی از زائر سراهای ارزان قیمت واقع در منطقه ثامن

Previous Next

 به گزارش روابط عمومی بازدیدی توسط مهندس نعمتی و مهندس حجازی شهردار و معاونت فنی و اجرایی منطقه ثامن به اتفاق مدیر عامل بنیاد مرکزی از زائر سراهای ارزان قیمت واقع در منطقه ثامن جهت بررسی فنی و اجرایی  پروژه ها صورت پذیرفت 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید